Alternativa typsnitt

Vi arbetar uteslutande med våra egna identitetsbyggande typsnitt i Lantmännens egna kanaler och där det är tekniskt möjligt.

I miljöer där mottagaren inte har Lantmännens typsnitt installerade arbetar vi främst med Arial och Times som erstättningstypsnitt för rubrik och brödtext.

I digitala kanaler används Arial i både rubrik och brödtext.
Vid längre brödtexter använder vi Times som ersättning för Lantmannen Sans och Serif.

Arial

Times New Roman

I digitala kanaler använder vi arial till både rubriker och brödtext men i tillfällen där längre textblock behövs använder vi TImes New Roman.