Garanten - länken i vår kommunikation

Vår grundstrategi går ut på att i alla kanaler visa att Lantmännen står bakom och stöttar våra varumärken - som en garant. Med den visuella kopplingen Garanten utgör, dra produktvarumärkena nytta av styrkorna i Lantmännens varumärke, och bidrar samtidigt till att bygga upp det med hjälp av unikiteten i det egna varumärket.

Garanten är ett grafiskt element för att skapa en koppling mellan ett produktvarumärke och Lantmännen. Garanten ska finnas med på alla förpackningar samt all marknadskommunikation som bygger på konceptet ”Bra Mat”.

Garanten används även i anpassad form för ”non-food”. Garantens detaljutformning och budskap varierar beroende på bärare och avsändare, och för att fylla sitt strategiska syfte ska den planeras in så tidigt som möjligt i designprocessen.