Piktogram

Här visas exempel på hur Lantmännens piktogram kan användas digitalt.

Exempel

Piktogramen är tänkta att användas för att illustrera ett objekt eller en företeelse. De fungerar också som illustrationsmanér för att ersätta eller komplettera en bild.

Lantmännens piktogram kan dras upp stort som blickfång i en bild, eller användas för att åskådliggöra ett flöde eller en kedja av händelser. Piktogrammen kan också animeras i till exempel informationsgrafik.