Illustration - jord till bord

hero_green.zip

Visa alla

Lantmännens informationsgrafik

För att åskådliggöra Lantmännens verksamhet använder vi informationsgrafik. Informationsgrafik är visuellt tilltalande och gör det lättare för mottagaren att ta till sig innehållet. Det gör det möjligt att presentera fakta, som ofta består av både text och bild, på ett sådant sätt att det färdiga resultatet säger mer än vad texten eller bilden skulle göra var för sig.

Diagram och tabeller

Diagram och tabeller är exempel på enklare informationsgrafik. Avancerad informationsgrafik utgörs ofta av flera illustrationer som integreras med text för att åskådliggöra processer eller skeenden.

Här visas exempel på Lantmännens manér för tabeller och diagram

Färger för informationsgrafik

Färgsättning görs primärt i grönt med de gröna färgerna från färgpaletten för informationsgrafik. Använd den sandfärgade bakgrundsfärgen som neutral komplementfärg. Den blå kickfärgen kan användas för att lyfta fram information.

Som komplement till den gröna färgskalan finns ytterligare tre färgställningar i orange, blått och brunt. De används då den gröna färgskalan inte räcker till för att åtskilja information eller värden färgmässigt på ett tydligt sätt.

Illustrerad kedja från jord till bord

Ett användbart grafiskt objekt är den illustrerade kedjan från jord till bord. Den bygger på vårt manér för piktogram och kan därför ändras eller byggas på, efter behov.

Siluetten och piktogrammen utvecklas hela tiden. Saknar du någon symbol eller har du en idé, kontakta identity@lantmannen.com 

Exempel på informationsgrafik

Här visas ett par exempel på hur informationsgrafik kan fungera: I det övre exemplet har diagram och piktogram tillsammans med relativt enkel statistik kombinerats till en spännande och varierad faktasida.

Nertill visas ett exempel på mer avancerad infografik som på ett visuellt tilltalande sätt enkelt förklarar Lantmännens resultatfördelningsmodell. Illustrationsmanéret ska bygga vidare på det manér som är framtaget för våra piktogram.

Exempel diagram och modeller

Här visas diagram och modeller framtagna för arbete med layout i print och digitala kanaler.