Varumärkesstruktur

Lantmännens varumärkesstruktur visar våra huvudtyper av varumärken, hur de är tänkta att fungera och hur de förhåller sig till varandra.

Familjevarumärket

Lantmännen representerar samtliga verksamheter som ingår i koncernen. När flera bolag eller enheter agerar tillsammans gör vi detta under familjevarumärket.

När är familjevarumärket Lantmännen avsändare?

 1. När vi bygger varumärket Lantmännen externt.
 2. När vi kommunicerar information externt.
 3. När vi rekryterar centralt.
 4. När vi kommunicerar internt till våra medarbetare.
 5. När två eller fler koncernbolag kommunicerar tillsammans.

 * I den övergripande kampanjen för "Bra mat" har vi valt att ersätta koncernens logotyp med Garanten "Bra mat från Lantmännen" som avsändare. 
För mer information, se avsnittet Lantmännen som Garant i menyn.

Bolagsvarumärken

heter Lantmännen i förnamn och bolagsnamnet i efternamn, till exempel Lantmännen Maskin, och är den normala avsändaren mot bolagens respektive företagskunder. Varje bolag i koncernen har en bolagslogotyp där det egna bolagsnamnet placeras under koncernnamnet.

När är bolagsvarumärket avsändare?

 1. När ett bolag kommunicerar till sina medarbetare.
 2. När ett bolag kommunicerar bolagsspecifik information externt.
 3. När ett bolag rekryterar personal.
 4. När ett bolag marknadsför flera av sina produktvarumärken tillsammans.

Läs mer om det på sidan om Logotyp under Grafiska byggstenar.

Produktvarumärken

Produktvarumärken som till exempel Axa och Kungsörnen har egna identiteter. I Norden ska kopplingen till koncernen göras tydlig med hjälp av Garanten + konceptet Bra mat på förpackningar (i Sverige även i annonser, på trycksaker och liknande).

När produktvarumärket är avsändare gäller följande:

 1. Använd produktvarumärkets logotyp som avsändare.
 2. Följ produktvarumärkets identitetsmanual.
 3. Använd alltid Garanten för att göra kopplingen till Lantmännen tydlig.
 4. Använd i första hand produktvarumärkets kontaktinformation/kundtjänst.

Använd alltid Garanten enligt riktlinjerna. Se sidan om LM som Garanten.

Konceptvarumärken

Konceptvarumärken som till exempel tjänstekonceptet SCP kan ha en egen logotyp men kommuniceras alltid tillsammans med koncernen eller ett visst bolag.

Projekt eller kommunikationskoncept hanteras på samma sätt, läs mer under Koncept design.

Lokalföreningar

Lokalföreningar som har genom avtal med Lantmännen rätt att använda koncernens varumärke och grafiska profil i all sin marknadskommunikation.

För mer direktiv om Lokalföreningens hantering av visuell identitet, kontakta David Lundgren, Manager Corporate Identity & Design.