Mässor/Event/Rollups

Roll up

Vi använder roll-ups i många olika sammanhang, exempelvis på mässor

För att få en samstämmighet i utseendet har vi riktlinjer när det
gäller format, storlek och placering av logotyper samt Garanten. 

Tänk på att placera viktig information högst upp på en roll-up som används i en miljö där många människor rör sig. För synlighet på långt håll kan en logotyp över hela roll-upens yta vara en bra lösning.

 

Tillämpningar - Mässor/Event/Rollups mått

Vi arbetar med två format: 80 x 200 cm och 100 x 200 cm. I det fall Lantmännens logotyp används placeras den upp- eller nertill enligt exemplens måttsättning.


Observera att logotypens storlek är gemensam för båda formaten och att Groddens storlek är gemensam för koncern- och bolagslogotyper.

Skärmvägg

Logotyp, utfallande bilder och karaktäristisk typografi skapar en tydlig avsändare.

Storlek på logotyp följer riktlinjerna, på så vis uppstår harmoni när fler än en enhet används bredvid varandra.