Kontor och byggnader - en viktig del av vår identitet

Ett av våra viktigaste rum när vi träffar kunder och samarbetspartners är våra kontor. Våra besökare ska mötas av ETT Lantmännen, oavsett om det är i Malmö, Örebro eller Stockholm vi träffas.

Känsla och ton

Miljön som möter våra gäster ska spegla vår verksamhet och fungera som identitetsbärare för varumärket Lantmännen. Dessutom ska vi förmedla en känsla och bjuda på en upplevelse.

Vår tonalitet: ”Engagerande”, ”Insiktsfulla” och ”Äkta”, sammanfattar känslan vi vill skapa.

Tänk litet och gärna stort

Med små medel kan vi göra stort intryck, om helheten håller ihop. Vi använder oss av naturnära material och färger för att kommunicera den verklighet vi rör oss i och var vi har våra rötter.

I de flesta fall är rent, ljust och luftigt att föredra, men givetvis går det att göra stora ändringar i "rummet" om vi vet att det stämmer överens med vår tonalitet och vårt varumärke.

Tänk på att det som görs är något som vi ska leva med länge och kommer att påverka oss under en lång tid framöver, så be gärna om hjälp eller råd från GF Varumärke och Marknadskommunikation.

Lika ger utrymme för variation

Vi rör oss förhållandevis fritt inom de ramar vi har för att skapa ett gemensamt Lantmännen. En viktig förutsättning för den friheten är att vi alltid har något som binder ihop och skapar igenkänningen: en ”röd tråd”, (fast i vårt fall är den grön).

Som exempel finns det på varje plan på huvudkontoret ett samlingsutrymme som ser likadant ut i både utrustning och färg. Det gemensamma utseendet gör det möjligt för oss att ta ut svängarna när vi inreder resten av våningsplanen. Det viktiga är att man kan känna det är ETT företag, oavsett vilken våning man befinner sig på. 

Inspiration istället för direktion

I det här avsnittet i manualen får du veta vad du bör tänka på innan du gör några förändringar på ditt kontor, stora som små, och hur vi tänkte när vi byggde vårt huvudkontor i Stockholm.

Exemplen ska ses som vägledande och inspirerande, inte som en exakt mall för hur vi ska göra.

Så här gör vi:

  • Vi använder naturliga material och färger i val av inredning.
  • Vi använder enkla medel för att sända rätt signaler.
  • Vi ser att inredningen talar samma språk som vårt varumärke.
  • Vi ser till helheten även när vi gör små förändringar.
  • Vi tänker in människor i bilden när vi planerar ombyggnad.

Så här gör vi inte:

  • Vi använder inte färger och material som inte ligger i linje med vår identitet.
  • Vi chansar inte utan tar hjälp när vi är osäkra.
  • Vi stressar inte fram beslut om inredning/ombyggnad. Resultatet kommer leva med oss länge.
  • Vi använder inte manualen som en mall utan som ett verktyg för inspiration.
  • Vi designar inte för en inredningstidning, vi designar för att människor ska trivas.