Skyltar

Med skyltar & flaggor menar vi följande:

  • Strategisk skyltning (främst i marknadsföringssyfte)
  • Exteriör skyltning
  • Interiör skyltning
  • Exteriöra flaggor för flaggstänger

Skyltar och flaggor har en fast design med förbestämt utseende och verktyg för beställning. För mer information och beställning av material se Lantmännens intranät.

Fasadskyltar

Lantmännen har en fastställd manual för exteriöra skyltar för enkel och korrekt skyltning av våra anläggningar och kontor. Skyltarna är framtagna efter fastslaget system, och täcker behovet av vägvisnings-, informations- samt varumärkesskyltar.

Flaggor

Flaggor för flaggstänger på våra anläggningar ser alla likadana ut, oavsett bolag. Vår grafiska symbol - Grodden - är välkänd och används genomgånende i koncernen.  Flaggor ska bytas regelbundet och information om beställning hittar du på Lantmännens intranät Inside.

Interiör skyltning

Vi har ett design- samt skyltsystem för interiöra skyltar till kontor och anläggningar. Information kring beställning hittar du på Lantmännens intranät Inside.