Exempel hur design kan hanteras i publikationer

Med olika designexempel vill vi visa hur identiteten kan hanteras grafiskt. Exemplen är till för att inspireras av. Det går att kombinera våra grafiska verkyg på olika sätt för att uppnå samma resultat; ett mer innovativt och framtidsorienterat företag.

Publikationer - generella tips

 • Använd gärna stora utfallande bilder. Balansera med vitt eller ljusare partier.
 • Arbeta med hela den gröna paletten, utgå från huvudfärgen.
 • Rubriker bör vara stora och tvåfärgade.
 • Piktogram lämpar sig bra som vinjettillustrationer och kan illustrera ämnet i en text.
 • Utnyttja transparens i objekt för en “lager på lager”-effekt.

Publikationer - spaltbredd

 • Varierad spaltbredd ger liv och dynamik.
 • En smal spaltbredd passar bra för korta notiser. Bild eller piktogram kan användas, som illustration till texten.

Publikationer - tonplatta

 • Här används en tonplatta med transparens för att göra rubriken tydlig mot en rörig bild.
 • Tonplattan och piktogrammet markerar satsytan.

Publikationer - bildbeskärning

 • Här är bilden på vänstersidan beskuren så att den markerar satsytan.
 

Publikationer - sidindelning

 • Sidindelningen kan brytas för variation och effekt.
 • Citatet hänger ner från toppen av sidan och markerar spaltens start i vänsterkant.

Publikationer - infografik & färg

 • Infografiken placerad i bild binder visuellt ihop innehållet på uppslaget.
 • Använd flera gröna färger för ett spirande intryck. Tänk på att om de mörka färgerna i den gröna paletten används på stora ytor är det viktigt att balansera layouten med ljusa partier och andra gröna färger.