Exempel

Här visar vi några exempel på tillämpningar med konceptnamn och logotyp. Den avgörande skillnaden är om konceptet kommunicerar inom ramen för Lantmännen och våra kanaler, eller agerar fristående från Lantmännenkontext.

Webb

På våra hemsidor figurerar konceptet inom ramen för Lantmännen. Här blir det dubbelt om koncernlogotypen används i konceptlogotypen. 

Roll up & PPT

Lantmännen har fastslagna riktinjer för hantering av vår logotyp på roll ups och skärmväggar, det för att material ska fungera (enhetlighet) när de ställs upp intill varandra. 

Läs mer om placering av koncernens logotyp på roll ups här.

I en presentation används Lantmännens ppt-mall. Konceptet adderas till på sidornas övre högra hörn, likt exemplet till vänster. Som medarbetare inom Lantmännen har du mallen installerad i programvaran. 

 

Hjärtformen

I-You-We arbetar med hjärtat som form. Det kan hanteras som bakgrund till logotyp och fungera som grafisk komplement till ordbilden i logotypen. Se exempel på utförande nedan.

Färger följer Lantmännens grundläggande profil. 

Profilprodukter

Vid hantering av profilerade produkter ska logotyp tillsammans med koncernen användas. Detta är en typisk enhet som kan komma att användas utanför en Lantmännenkontext och behöver därför tydliggöra sig själv vid varje tillfälle.

Här har konceptets logotyp används tillsammans med Lantmännen som avsändare på olika sätt.