Färg för informationsgrafik

Denna färgskala ska enbart användas för informationsgrafik, inte som primära färger i layout. Med undantag från de gröna nyanserna som är hämtade från de stödjande identitetsfärgerna.

Färger för informationsgrafik

Våra färger för informationsgrafik består av 24 olika nyanser. Se färgvärden nedan för användning i tryck samt digitala medier.

 

 

Exempel på informationsgrafik

Färgerna för informationsgrafik är uppdelade i sex olika grupper – lila, blå, grön, orange, röd och brun. Nyanserna i varje grupp kan användas för att t ex differentiera olika staplar i diagram från varandra. 

Se avsnittet om informationsgrafik för fler exempel på hur du kan implementera färgerna.

Informationsgrafik - Lila 1

CMYK
95/95/15/7

RGB
55/50/115

HEX
373273

  

 

Informationsgrafik - Lila 2

CMYK
82/72/5/0

RGB
80/85/150

HEX
505596

Informationsgrafik - Lila 3

CMYK
60/53/0/0

RGB
120/120/180

HEX
7878B4

Informationsgrafik - Lila 4

CMYK
32/30/0/0

RGB
180/175/215

HEX
B4AFD7

Informationsgrafik - Blå 1

CMYK
93/60/25/7

RGB
55/90/135

HEX
375A87

Informationsgrafik - Blå 2

CMYK
80/40/3/5

RGB
75/125/185

HEX
4B7DB9

Informationsgrafik - Blå 3

CMYK
63/13/0/0

RGB
125/175/226

HEX
7DAFE1

Informationsgrafik - Blå 4

CMYK
40/7/0/0

RGB
175/205/240

HEX
AFCDF0

Informationsgrafik - Grön 1

CMYK
100/0/100/35

RGB
30/110/55

HEX
1E6E37

Informationsgrafik - Grön 2

CMYK
90/0/100/15

RGB
65/140/65

HEX
418C41

Informationsgrafik - Grön 3

CMYK
58/0/82/0

RGB
145/185/90

HEX
91B95A

Informationsgrafik - Grön 4

CMYK
23/0/57/0

RGB
215/225/140

HEX
D7E18C

Informationsgrafik - Orange 1

CMYK
25/72/94/19

RGB
150/80/40

HEX
965028

Informationsgrafik - Orange 2

CMYK
8/54/98/1

RGB
205/130/35

HEX
CD8223

Informationsgrafik - Orange 3

CMYK
3/33/86/0

RGB
230/175/65

HEX
E6AF41

Informationsgrafik - Orange 4

CMYK
0/9/56/0

RGB
250/230/140

HEX
FAE68C

Informationsgrafik - Röd 1

CMYK
27/97/82/30

RGB
125/35/40

HEX
7D2328

Informationsgrafik - Röd 2

CMYK
16/91/86/5

RGB
170/55/45

HEX
AA372D

Informationsgrafik - Röd 3

CMYK
1/73/63/0

RGB
205/100/85

HEX
CD6455

Informationsgrafik - Röd 4

CMYK
1/44/40/0

RGB
225/165/145

HEX
E1A591

Informationsgrafik - Brun 1

CMYK
45/58/80/55

RGB
85/70/45

HEX
55462D

Informationsgrafik - Brun 2

CMYK
32/53/70/38

RGB
125/95/65

HEX
7D5F41

Informationsgrafik - Brun 3

CMYK
25/35/50/13

RGB
175/150/125

HEX
AF967D

Informationsgrafik - Brun 4

CMYK
13/17/25/5

RGB
215/205/185

HEX
D7CDB9