Ladda ner konceptlogotypen

Grundutförande av logotyp för konceptet I-You-We

Färger

Färger baseras på Lantmännens identitetsfärger.
Läs mer om våra färger här!

Frizon

Logotypen behöver lagom mycket luft runt omkring sig för att vara tydlig. Vid användning av logotypen på en bild, säkerställ att placering är bra för tillräcklig tydlighet. Byt hellre bild istället för skuggningar eller bakgrundsplattor!

Tillsammans med Lantmännens logoyp

Vid tillfällen där kommunikation sker utanför Lantmännens kontext används en logotyp kopplad med koncenlogotypen. Internt och i våra egna kanaler, miljöer används den enkla konceptlogotypen men där vi ska kommunicera utanför dessa och vid tillfällen där en enhet kan användas fristående används alltid logotyp med koncernlogotypen.

Frizon med koncernlogotyp

För att undvika att koncernlogotypen blir otydlig finns en minsta storlek. Krävs en mindre logotyp behöver du separera konceptlogotyp och koncernlogotyp - konceptlogotyp får inte förekomma utan koppling till Lantmännen.

Minsta tillåtna storlek: 180 px / 37 mm.

Material och teknik avgör. Vid tryck kan det krävas en större storlek för att säkra tydlighet. Se exempel under Tillämpningar

Negativ lösning

I undantagsfall går det att arbeta med en negativ lösning på logotypen, men aldrig som en primär lösning. Och kooncernlogotypen används alltid i sitt grundutförande - med grön grodd.