Om Lantmännen och vårt varumärke

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska bönder

Lantmännen är inget vanligt företag. Vi ägs av 19 000 svenska bönder med uppdraget att bidra till lönsamhet på gårdarna och optimera ägarnas kapital i föreningen.

Lantmännen arbetar i hela värdekedjan från jord till bord med marknadsledande verksamheter inom förädlingsindustrin, ett långsiktigt affärspartnerskap med lantbrukarna samt forskning och innovation för framtidens mat, bioenergi och lantbruk.

Vi verkar både lokalt och på en internationell marknad och med vår kärnaffär i spannmål skapar vi värde från åkermarken och bidrar till en lönsam och långsiktig utveckling för människor, djur och miljö.

Mer om företaget Lantmännen kan du läsa på www.lantmannen.se.

Varumärket Lantmännen har tillsammans med våra kända produktvarumärken skapat framgång

Lantmännens varumärkesstrategi och varumärkeslöfte lanserades 2006: Strategin och varumärkeslöftet − Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord − satte de yttre ramarna för hela vår verksamhet, såväl för bolag som för produktvarumärkena

Varumärket Lantmännen har idag − efter drygt 10 år av framgångsrikt varumärkesarbete − en mycket hög kännedom i Sverige och ett unikt förtroende. Lantmännen rankas som ett av Sveriges mest hållbara varumärken. Samtidigt har vi utvecklat både vår kommunikation och positioneringen av flera av våra välkända produktvarumärken, exempelvis AXA, Kungsörnen, GoGreen, Korvbrödsbagarn och Gooh.

Genom ett kontinuerligt varumärkes- och kommunikationsarbetet har vi genom åren skapat allt starkare koppling mellan Lantmännen och våra produktvarumärken. Lantmännen-varumärkets värden lägger en grund för tillit och efterfrågan samtidigt som produktvarumärkena konkretiserar Lantmännen i produkter och erbjudanden.

Varumärket står bakom produktvarumärkena

Varumärket Lantmännen står bakom och stödjer produktvarumärkena genom att bygga förtroende när det gäller ansvar och ursprung. Genom Garanten på livsmedelsförpackningar och marknadsföringsmaterial visar vi att Lantmännen står bakom produkten.

Utifrån Lantmännens övergripande varumärkeslöfte och strategi har vi utvecklat varumärkesplattformar för såväl B2B som B2C-varumärken, och gjort de respektive varumärkena relevanta och spetsiga för sina respektive marknader och kundgrupper.

Vart är vi på väg?

Lantmännen har en tydlig position som lantbruksföretag och en tydlig positionering även inom livsmedel i Sverige. Vi kopplas till ursprung, bönder, trovärdighet och ansvar från jord till bord.

Vår ambition är att vara en innovativ och ledande aktör även i framtiden. Vi ska arbeta vidare med kraften i den starka kopplingen till våra ägare – svenska bönder – med alla unika fördelar som det innebär. Därmed kan vi också öka sammanhållningen i all vår kommunikation och få ut mer för våra investeringar.