Riktlinjer för I - You - We

 

Inom Lantmännen handlar det inte bara om att få jobbet gjort snabbt och effektivt - det handlar också om att göra saker och ting på ett hälsosamt och säkert sätt, och om att ta hand om varandra. För att säkerställa ett hälsosamt och säkert arbetssätt har Lantmännen fastställt en långsiktig vision för hälsa & säkerhet, en global strategi som beskriver hur vi ska ta oss till de mål vi satt, både kortsiktigt och långsiktigt.

För att nå ut med budskap kring hälsa och säkerhet har vi skapat ett koncept vi kallar I-You-We, vars riktlinijer för kommunikation vi presenterar på de här sidorna!