Uppbyggnad

De enskilda piktogrammen följer vårt manér och får inte komletteras eller förändras. Tillägg till biblioteket av piktogram tas fram centralt.

Manéret ligger även till grund för illustrationer och grafiskt informationsmaterial. För mer underlag och frågor, kontakata identity@lantmannen.com

Grunder

De detaljer som bygger upp Lantmännens piktogrammanér.

Varianter

Vi arbetar med fyra bestämda färgvariationer.

Format

Linjebredd

En avgörande detalj är linjernas tjocklek. 

Färger

Vi arbetar med tre färger samt vit vid framställning av piktogram. 
Den primära lösningen är gröna linjer på sandfärgad botten.