Designelement

Här visas lämpliga designelement och hur dessa kan utformas för att vara specifika för Lantmännen och vår visuella identitet. 

Designelement - Linjer i layout

Linjer i layout ger en upplevelse av ordning och reda och skapar tydliga avstånd och relationer mellan olika objekt. Inspirationen kommer från magasin och tidskrifter vars formgivning är gjord för att locka mottagaren till läsning.

Linjer hjälper oss också att ge en stabilitet i layouten. De kan användas för att markera en yta, eller för att dela upp och samtidigt hålla ihop textgrupper eller grafiska objekt. 

Vi använder både heldragna och streckade linjer med rundade avslut. I exemplet till höger används två linjer i samma uppställning, då kan det vara lämpligt att kombinera en heldragen linje med en streckad.

Utgå från 1 pt linjetjocklek för publikationer i normalformat. Mycket stora eller små format kräver naturligtvis en anpassning av tjockleken.

Linjernas utseende

Utgå från 1 pt linjetjocklek för publikationer i normalformat. Mycket stora eller små format kräver naturligtvis en anpassning av tjockleken.

I bilden syns:

  • 1 pt. heldragen linje med rundade avslut.
  • 1 pt. streckad linje med rundade avslut. Förval 3/2 i Adobe InDesign.

Vertikala linjer i layout

Här visas exempel på hur linjer kan användas tillsammans med text och grafiska objekt vertikalt.

Horisontella linjer i layout

Här visas exempel på hur linjer kan användas tillsammans med text och grafiska objekt horisontellt.

Talstreck (eller pratbubbla)

Använd talstrecket/pratbubblan för ett citat eller för tilläggskommunikation som t.ex. ett tips eller en uppmaning. 

Talstrecket är en linje med rundade hörn och spets. Spetsen sitter alltid till höger. Anpassa bredden till textens bredd. I dessa exempel är talstreckets linjetjocklek 1,5 pt.

Tabeller

Tabeller kan formges och varieras på många olika sätt. Använd gärna färg för ett
levande intryck. I tabeller används med fördel Lantmannen Sans som är specialanpassat för att vara lättläst i sifferuppställningar.

Runda former

Inslag av runda former ger dynamik till en i huvudsak rak layout. Runda former kan innehålla till exempel bild, piktogram eller infografik.

Transparens

Genom att använda färg med transparens kan vi föra in större gröna ytor i layout utan att upplevelsen blir platt. Det bidrar också till det intryck av layout i olika nivåer - “lager på lager” - som vi eftersträvar.


Skapa transparens i Photoshop
Transparensen skapas genom att tonplattan multipliceras på bilden. Välj en
grön färg som gör att bilden framträder samtidigt som kontrast mot texter säkerställs.


Det går också bra att använda en vit tonplatta. I stället för att multiplicera plattan mot en bild ställs opacitetsvärdet ner, anpassa värdet för den aktuella bilden.