Utbudskommunikation

I utbudskommunikationen gäller det att balansera det grafiska formatet med behovet av att kommunicera många erbjudanden och priser. Vi arbetar här med ett rutsystem för att samla ihop innehållet och göra det tydligare och enklare för betraktaren.

Oavsett om det handlar om en affisch, tidningsannons eller digital display arbetar vi med samma manér - för att underlätta igenkänning hos betraktaren.

 

Till utbudskommunikation räknar vi de enheter som används för presentation av produkt och pris. Det kan vara gatupratare, affischer eller annonser och säljblad. Här visas exempel på hur de grafiska enheterna hanteras samt hur layout kan varieras och de olika fälten utnyttjas på olika sätt.

Design och layoutlösning i alla enheter ska skapa igenkänning till Lantmännen i kommunikationen.

 

Ett gemensamt grundsystem

För att göra vårt innehåll enkelt och tydligt för betraktaren arbetar vi med ett system av block. Det förenklar presentationen och skapar ett manér som kan återanvändas i alla enheter.

Systemet är tillräckligt flexibelt och kan varieras efter behov, både till utformning och grafiska lösningar. 

 

Vykort

Sandfärgen används för att gruppera och samla text i annonsen och accentuera den gröna färgen i flerfärgad rubrik.

Säljblad

Fälten används för att variera innehållet, med färg, foto eller grafik.

Annonser
Avgränsande linjer skapar stabilitet i textfältet och används återkommande i våra enheter. Läs mer om dess utformning under Designelement.

Typografi

Enhetlighet i hantering av typografi och storlek skapar stabilitet och tydlighet. Bakgrundsbilder väljs som inte konkurrerar med artiklar om intresset.

 

Användning av färg

Bakgrundsfärg kan användas för att skilja ut en vara.
Med en enhetlig hantering av det runda formatet vad gäller färg och placering skapas tydlighet på sidorna.

Foto

Del av sida bryts av med foto i ett fält. Eller som utfallande bakgrund.

Variation i färg och utfall

Variation i bakgrundsfärgerna och till innehållsblocken kan användas för att skapa en variation eller för att utmärka någon produkt. Här har ton av grön färg används.
En fast placering av text + pris ger stabilitet åt sidan.

Produktbild kan läggas med utfall för att dra intresse till sig.