Konceptdesign - Klimat & Natur

Här beskriver vi uppbyggnaden av logotypen för Klimat & Natur.

 

Logotyp

Klimat & Natur är Lantmännens odlingsprogram för
framtidens jordbruk. Det är en garanti på att produkten
du köper bidrar till en minskad miljöpåverkan och större
biologisk mångfald.

Färger

Logotypens färger följer Lantmännens identitetsfärg.
Logotypens mörkgröna färg och skugga läggs i svart och med
övertryck.

Logotypversioner - På bild och grafik

Logotyp utan skugga
I de fall bakgrunden är solid och jämn och som möjliggör en god
kontrast mot logotypen, används logotypversion utan skugga

Logotyp med skugga
I de fall bakgrunden består av flera element, mönster eller ett fotografi o.dyl. används logotypversionen med skugga för en bättre kontrast.

Logotypversioner - Mot vit bakgrund

Logotyp utan skugga
I de fall bakgrunden är vit eller väldigt ljus, används en sekundär logotyp som har en extra grön detalj för att synliggöra knappen och skapa en god kontrast mot  bakgrunden. På förpackningar används oftast logotypversion utan skugga.

Logotyp med skugga
I de fall bakgrunden är vit eller väldigt ljus, används den sekundära logotypen. Om bakgrunden består av flera element, mönster eller ett fotografi o.dyl. används logotypversionen med skugga för en bättre kontrast.

Friyta och minsta storlek

Justeringszoner
Dessa zoner används för att mäta friytan kring logotypen som att t.ex. linjera text med logotypen.

Friyta
Logotypen ska alltid omges av en friyta. Den utgår från bandets höjd och mäts upp med en rektangel på bandets sidor, 50% av storleken på den uppmätta rektangeln utgör själva friytan. Friytan följer alltid proportionerligt i förhållande till logotypens storlek.

Minsta storlek
Minsta storleken i tryck är 43 mm och 165 px i digitala medier

Logotyp placering

För att upprätthålla kontinuitet och precision i det grafiska uttrycket är det viktigt att logotypen placeras korrekt. Här är några exempel på placeringar.

På ensam yta
När logotypen placeras ensam på en yta som t.ex. affischer så placeras logotypen centrerad något över ytans horisontella mittlinje.

Med text och budskap
Logotypen placeras centrerad på ytor med text och andra budskap, antingen i toppen eller botten av ytan.

Förenklad Logotyp

Klimat & Natur logotypen finns också i en förenklad variant. Den är framtagen för att appliceras i mindre storlekar och ibland när förutsättningarna är enkla, t ex kvitto, etiketter mm. Finns bara i grön och svart.

Förenklad logotyp - Friyta

Logotypen ska alltid omges av en friyta. Den utgår från bandets höjd och mäts upp med en rektangel på bandets sidor och utgör själva friytan. Friytan följer alltid proportionerligt i förhållande till logotypens storlek.

Förenklad logotyp - Minsta och största storlek

Minsta storleken i tryck är 7 mm eller 20 px i digitala medier.
Största storleken i tryck är 79 mm eller 224 px i digitala medier.