Nedladdningsbara garanter

Garanten i trycksaker och reklam

Garanten i trycksaker och reklam behandlas lika oavsett vilken typ av enhet det gäller. Placering och storlek utgår från den här guiden, sedan krävs anpassning vid udda format,

Här nedan kan du läsa vad som gäller vid olika kommunikationsinsatser.

Du hittar formatregler och kan ladda ned olika varianter av Garanten, beroende på hur du ska använda den.

B2C och B2B kommunikation med produktvarumärket som avsändare

För produktvarumärken kategoriserade som livsmedel används budskapet ”Bra mat från Lantmännen” i marknadskommunikationen. För att skapa igenkänning har Garanten en fast placering nere till vänster i produktvarumärkenas kommunikation.

Grundregel
Storleken på Garanten är minst ¼ av enhetens bredd, gärna 1/3.

Placering: Nedre vänstra hörnet. En "Garant" upp från nedre kant.

Säkerställ god balans mot avsändande logotyp.

Kommunikation (ej livsmedel) med ett produktvarumärke som avsändare, B2B/B2C

I kommunikationskoncept för non-food arbetar vi med samma varumärkesstrategi (Lantmännen som en garant bakom våra produkter) och använder samma grafiska lösning förutom textlösningen "Bra mat", med individuella anpassningar utifrån respektive varumärkesplattform. 

För mer information kontakta identity@lantmannen.com

I bild: Se exempel här på hantering av Garanten på foderprodukter för häst, riktat mot b2b/b2c.

Tillsammans med flera produktvarumärken

Vid trade-marketing, butiksannonsering och uppskyltning förekommer garanten tillsammans med flera produktvarumärken. Vi strävar efter att gruppera logotyperna tillsammans med garanten som en gemensam avsändare. I relevanta fall kan även bolag inom livsmedelsområdet använda denna version som ersättare för sin bolagslogotyp i annonser, på framsidan av foldrar och liknande.