Grafiska element

Här visas lämpliga designelement för digitalt bruk och hur dessa kan utformas för att vara specifika för Lantmännen och vår visuella identitet.

Pratbubblor

En grön pratbubbla kan användas för att lätta upp sidor med mycket text. Dels för att få in Lantännens gröna färg på ett naturligt sätt och dels för att fånga läsarens intresse.

Den beigea pratbubblan används som faktaruta.

Citat

I längre texter är det bra att bryta av innehållet för att fånga läsarens intresse. Ett sätt att göra detta är genom att skriva ut citat.

Ge citaten tar stor plats och använd Lantmännen Serif Bold.

Övriga exempel - Transparent platta

Transparensen skapas genom att ställa in opasitetsvärdet till 97% 

Det går också bra att använda en vit tonplatta med samma opasitetsvärde och “Forest” som  textfärg. Genom att använda Forest med mycket svag transparens kan vi levandegöra stora ytor på bild och samtidigt bibehålla en god kontrast för läsbarhet