Fasta bärare

I vissa kanaler och på vissa bärare och kommunikation är hanteringen av Lantmännens grafiska byggstenar fastslagen, det finns inte rum för anpassningar eller egna lösningar. Ofta finns fastslagna verktyg för beställningar som avsiktligt begränsar valmöjligheterna.