Fasta bärare

I vissa kanaler och på vissa bärare och kommunikation är hanteringen av Lantmännens grafiska byggstenar fastslagen, det finns inte rum för anpassningar eller egna lösningar. Ofta finns fastslagna verktyg för beställningar.