Detta är kärnan i vår visuella identitet

Vår grafiska identitet ska förmedlar Lantmännen som ett framtidsorienterat och innovativt lantbrukskooperativ.

Vi bygger den visuella identiteten kring dessa byggstenar - vår symbol, vår färg och vårt typsnitt. Dessa grafiska element är centrala för varumärket och när vi  kommunicerar Lantmännen. 

Med ett kraftfullt och spirande formspråk och inspirerande bilder bjuder vi in mottagaren till vår gröna värld. När vi pratar gör vi det med rösten från lantbrukskooperativet - stolta över att vi kan utgöra en avgörande skillnad för framtiden.

 

Grodden är grunden

Vår symbol, en stiliserad grodd, är Lantmännens starkaste kännetecken och avsändare i allt vi kommunicerar. Groddens organisaka utformning och gröna nyanser ligger till grund för byggstenarna i den visuella identiteten. Vår logotyp består av symbolen tillsammans med ordbild.

Karaktärsfullt och individuellt profilypsnitt

Typografi är en stark förmedlare av ett varumärke och intrycket av det. Med dess subtila detaljer är det en central och mcyekt stark förmedlare av vårt varumärke. 

För att stärka vårt varumärke har vi utvecklat ett eget och unikt typsnitt, Lantmännen Serif, för rubriker, ingresser och brödtexter. Med sina organiska klackar inspirerade av vår symbol appliceras text gärna i gröna nyanser för att skapa identitet och igenkänning. Typsnittets olika vikter tillför struktur, flexibilitet och funktion. 

Läs mer om använding och detaljer under Typografi.

Funktionell linjär

I typsnittsfamijern ingår även en linjär version för användning till all övrig text. Även den är unikt framtagen och tillgänglig i olika vikter.

Baserad på Lantmännen Serif, med hög läsbarhet och anpassad för skärmar, mindre texter och tabeller.

Läs mer om detaljer och hantering av LM Sans under Typografi.

Grönt är vår färg

Grönt är en naturlig färg för oss och en bra signalfärg, för ett sunt och naturligt företag. Grönt ska vara den bärande färgen i all vår kommunikation och den färg som vi ska förknippas med. 

På en yta ska grönt vara den färg som står starkast och tydligast kommuicerar med betraktaren. 

Vår färgskala har hämtats från fältens nyanser. Den mjuka färgskalan ger ett naturligt intryck och en grönskande helhet. Använd gärna fler färger men utgå alltid från vår primära identitetsfärg och lägg därefter till ljusare eller mörkare nyanser efter behov. 

Hitta färgkoder och läs mer om hanteringen av våra färger under Färger.