100% odlat enligt odlingsprogrammet

Märkningen omsluter förpackningen i form av bandet som övergår till baksidan med information om odlingsprogrammet. Bandet i detta utförande får extra stor effekt i butikshyllan genom dess placering då det "hakar i" förpackningen jämte och bildar på så sätt en sammanhängande enhet.

 

Observera att Klimat & Natur ersätter Garanten på dessa förpackningar!

Sammansatt produkt

Produkt som till viss del är odlad enligt programmet - sammansatt produkt

Konceptet tydliggörs här genom bandets övergång till gaveln. Här är utrymmet begränsat och informationen kring odlingsprogrammet är därför nedkortat.

 

Observera att Klimat & Natur ersätter Garanten på dessa förpackningar!

Sammansatt produkt, minivariant på påse

Produkt som till viss del är odlad enligt programmet
- sammansatt produkt, minivariant på påse

På denna förpackning finns ingen möjlighet att förlänga bandet på ett snyggt sätt, därför appliceras märkningen helt fristående på fram- respektive baksidan. Utrymmet
på baksidan är begränsat och informationen kring odlingsprogrammet är därför nedkortat.

 

Observera att Klimat & Natur ersätter Garanten på dessa förpackningar!