Hantera typografi i produktreklam

Produktnamn
Produktnamn används vanligtvis Lantmannen Sans Bold. Teckenstorleken är 10 pt. Radavståndet bör vara 11 pt.

När du vill förstärka en kampanjprodukt, så kan Serif Bold och två gröna nyanser användas.
Texten är vänsterjusterad.

Produkttexter
Produktegenskaper är skrivna med indrag (•), med hjälp av Lantmannen Serif Regular. Texten är vänsterljusterad. Teckenstorleken är 8 pt. Radavståndet ska vara 9 pt.

Produktkoder
Produktkoder använder Lantmannen Sans Light. Teckenstorlek 7 pt. Radavstånd bör vara 8 pt.

Pris
Priserna skrivs med Lantmannen Serif Bold. Raden är indragen med ett kommatecken på (intervall -240). Som ett undantagkataloger som främst användsLantmannen Sans Bold, utan em.indrag.