Instagram

Det är viktigt att Garanten visas korrekt i våra sociala kanaler. Nedan hittar du anvisiningar och exempel på hur Garanten används på Instagram.

Anpassad version av Garanten används

I sociala medier använder vi den anpassade versionen av Garanten.

I appens "ramverk" använder vi den här versionen av Garanten, för bättre tydlighet och läsbarhet. Detsamma gäller egna inlägg som kan ses som en del av appens grundfunktioner.

I eget reklammaterial för kanalen använder vi oftast grundversionen av Garanten, med de riktlinjer som ligger under Trycksaker och reklam. Det vill säga material från kampanjer som anpassas till olika kanaler.

Profilbild och biografi

Profilbild

För att undvika att logotyper klipps i kanalernas fastslagna bildformat och stora variation mellan profilbilder i Lantmännens sociala medier följer vi följande guidelines:

  • Profilbilden ska endast visa produktvarumärkets logotyp, utan payoff eller andra texter.
  • Använd vit bakgrund, såvida inte någon annan bakgrundsfärg eller annat mönster finns i varumärkesmanualen.
  • Logotypens bredd bör vara minst 80% av formatet.

Biografi
För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots beskrivning.

Mallar för Instagram
Ladda ner mallar för profilbild, Stories och olika annonsformat upp till höger på denna sida!

Garanten i en Händelse

På Instagram finns det ingen omslagsbild där Garanten kan visas. Därför ska det istället finnas en permanent händelse med en bild på Grodden och texten ”Bra mat” under.

Ladda ner mallar för enkel hantering av garanten i bild uppe till höger på denna sida!

 

Bilder i flödet på Instagram

Vi lägger primärt in garanten på alla poster i våra sociala mediekanaler. Generellt gäller att när produkt eller förpackning är med i posten ska garanten användas. Om en produktförpackning syns i en bild i flödet ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle.

Undantag är mer "dagliga" inlägg utan direkt anspelning på produkt eller varumärke.

Annons/sponsrad post på Instagram

I sponsrade poster på Instagram bör garanten vara synlig då den, till skillnad från organiska poster, hamnar i en annan kontext.

Stående annons (4:5):
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Kvadratisk annons (1:1):
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Liggande annons (16:9): 
Garantens bredd är 1/5 av formatet

Här finns photoshop-mallar där garanten redan är placerad enligt dessa riktlinjer.

Exempel på annons i stående format (4:5)

Exempel på annons i "händelse"-format (9:16)

Exempel på annons i liggande format (16:9)