LM_grid_A4.zip

Visa alla

Gridsystem - ett layoutverktyg

En så kallad ”grid” är ett verktyg för att skapa konsekvent och balanserad layout. Den består av ett antal stödlinjer (horisontella och/eller vertikala) och fungerar som en mall där man placerar text, bild och andra objekt vid rutnätets linjer.

Basen utgörs av vertikala linjer som skapar ett antal spalter och mellanrum.

Rätt använt gör gridsystemet det lätt att hitta en “röd tråd” i layouten. Inte bara i en trycksak, utan mellan flera enheter. 

Exempel grid

Exemplen till vänster visar hur textspalter kan göras bredare eller smalare och variera en layout. Det fasta mellanrummet ger konsekvens och skapar lugn.

 

Det horisontella baslinjerastret är baserat på brödtypografins kägelmått. Text och rubriker kan placeras vid både övre och undre stödlinje och kan utgå från versalhöjd eller baslinje.

Gridsystem - exempel

Här visas exempel på ett siduppslag där gridsystemet är synligt respektive dolt.