Reklamfilm

Här visar vi några exempel på reklamfilmer som du kan inspireras av. De visar hur det går att kombinera våra grafiska verkyg på olika sätt för att uppnå samma resultat; ett mer innovativt och framtidsorienterat företag.

I film är budskapet i fokus.
Miljöer, musik och klippning mycket viktigt för känsla och igenkänning.

De få grafiska elementen viktiga. Typografi och avsändare (logotyp) är de främsta grafiska elementen som används och blir därför centralt i filmen. 

Piktogram stödjer historien och animeringar gör den intressant.