Manér för mönster och illustration

Mönstret bygger på idén av ett åkerfält i perspektiv ovanifrån.
Illustrationen är anpassad så att de diagonala linjerna följer vinkeln i Klimat & Natur logotypen.

Detta är den primära färgställningen och ska användas i första hand.

Mönster

Primär färganvänding 

Mönster

Detta är den sekundära färgställningen och används när så krävs.

Illustrationsmanér

Illustrationsmanéret är anpassat till underliggande mönster,
dvs med ett perspektiv ovanifrån. Här visas ett exempel från
en Powerpoint presentation.