Vykort och Inbjudningar

Fokusera budskapet

Här visas ett exempel på en inbjudan där framsidan är sparsamt formgiven med en målgruppsanpassad bild och en tydlig "call to action"-rubrik. Baksidan är informativ med tydliga textuppställningar där plats och datum framgår tydligt.

Inbjudningskort

Vid ett utskick försöker vi begränsa antalet "budskap" och arbeta med tydliga grupperingar av dessa för att göra innehållet enklare för mottagaren att läsa av.

Enkel och enhetlig rubriksättning underlättar.

Grafiska element som hjälper till att styra läsaren rätt.