Mall för placering av Garanten

Garanten på Facebook

Det är viktigt att Garanten visas korrekt i våra sociala kanaler. Till ramverket i digitala tjänster använder vi den anpassade versionen av garanten. Nedan hittar du anvisiningar och exempel på hur Garanten används på varumärkets Facebooksidor.

Anpassad version av Garanten används

I sociala medier använder vi den anpassade versionen av Garanten.

I appens "ramverk" använder vi den här versionen av Garanten, för bättre tydlighet och läsbarhet. Detsamma gäller egna inlägg som kan ses som en del av appens grundfunktioner.

I eget reklammaterial för kanalen använder vi oftast grundversionen av Garanten, med de riktlinjer som ligger under Trycksaker och reklam. Det vill säga material från kampanjer som anpassas till olika kanaler.

Omslagsbild

I Facebooks omslagsbild bör garanten placeras till höger, enligt bilden. Vi utgår alltid från formatet 16:9. Då vet vi att bilden beskärs på ett bra sätt, oavsett om den visas på mobil eller desktop, och att garanten får rätt placering och storlek.

Profilbild

För att undvika att logotyper klipps i kanalernas fastslagna bildformat och stora variation mellan profilbilder i Lantmännens sociala medier följer vi följande guidelines:

  • Profilbilden ska endast visa produktvarumärkets logotyp, utan payoff eller andra texter.
  • Använd vit bakgrund, såvida inte någon annan bakgrundsfärg eller annat mönster finns i varumärkesmanualen.
  • Logotypens bredd bör vara minst 80% av formatet. 

Se exempel på Korvbrödbagarns profilbild, som visas korrekt på profilen.

Beskrivning

För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots beskrivning.

För non food en anpassad variant. 

I bild: Beskrivning "om" Kungsörnen på Facebook.

Bilder i flödet

Som grundregel använder vi garanten i alla poster i våra flöden, framför allt där vi visar produkt och förpackning. Undantagsvis kan garanten utebli vid mer generella inlägg som saknar direkt relation till produkter i flödet. 

Om om en produktförpackning syns i en bild ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle.

Annons/sponsrad post på Facebook

I sponsrade poster på Facebook bör garanten vara synlig då den, till skillnad från organiska poster, hamnar i en annan kontext.

Stående annons (4:5):
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Kvadratisk annons (1:1):
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Liggande annons (16:9): 
Garantens bredd är 1/5 av formatet

Här finns photoshop-mallar där garanten redan är placerad enligt dessa riktlinjer.

Exempel på annons/sponsrad post

Sponsrad annons med Garant och caption.