Välkommen till Lantmännens identitetsmanual

Manualen vänder sig till alla som arbetar med kommunikation av varumärket Lantmännen. Den finns till för att säkerställa att kommunikationen av våra verksamheter och bilden vi förmedlar av Lantmännen är konsekvent i både uttryck och formgivning.

Grafiska byggstenar
Identitetens beståndsdelar och hur de används.

Tillämpningar
Beskriver hur identitetens beståndsdelar sätts ihop.

Garanten
Beskriver Garanten och konceptet Bra mat.

Nedladdning
Här hämtar du grafiskt material och bilder.

Vår visuella identitet gör det lättare att förmedla bilden av Lantmännen som
en framtidsorienterad och innovativ lantbrukskoncern.

Har du frågor kring hur materialet ska hanteras eller saknar något, kontakta identity@lantmannen.com