Instagram

I annonsmaterial från ett produktvarumärke ska Garanten finnas med.
Storlek på garanten följer de generella riktlinjerna men en anpassning för läsbarhet och tydlighet kan krävas.

I detta exempel följer Garanten 1/4 regeln men bör dras upp i storlek för bättre tydlighet på mindre skärmar.