Hantering av märkningar på förpacking

Till förpackningsdesignen ingår i flera fall användning av både externa och egna märkningar med direktiv kring storlek och placeringar som måste hanteras i varje enskilt projekt.

För att få en tydlig hantering och enhetlig lösning tillsammans med Lantmännens Garant finns direktiv för hur dessa ska hanteras på våra produktvarumärkens förpackningar. 

 

Märkningen - Från Sverige

Enhetlig hantering av Från Sverige

Från Sverige är en vikt USP och märkning som ska hanteras på bästa sätt.
Riktlinjer för hantering och anpassning till Lantmännens Garant finns framtagna och ska följas.

För mer information, vänligen prata med din kontakt på Lantmännen eller identity@lantmannen.com.

Egen märkning

Inom Lantmännen arbetar vi med en gemensam märkning för produktegenskaper vi lyfter fram, där det saknas en allmän standard.

Många av Lantmännens produkter använder samma slags märkningar för att lyfta fram egenskapet. För att skapa en enhetlig lösning finns egna symboler  och riktlinjer framtagna som ska användas. 

Riktlinjer för placering

Vi delar in förpackningarn i olika ytor som vi förhåller oss till.

Prio 1 - Yta för produktnamn och varumärke. Garanten har sin placering i övre högra hörnet av alla förpackningar och skapar en tydlig koppling till avsändande produktvarumärke. 

Prio 2 - En yta vigt åt Från Sverige. Gärna i anslutning till produktnamnet. Märkningen ska där möjligheten finns placeras fristående från andra märkningar.

Prio 3 - En yta för mer grundläggande märkning och information.

Intern märkning - Vi försöker samla vår egen märkning på en sida av förpackning, i den högra nedre halvan av förpackningen.

Placering på förpackning

Vertikal fördelning

Vi försöker samla all märkning via en vertikal fördelning i första hand. I den fördelningen samlas den egna märkningen på en sida av förpackningen. På det viset får vi en lösning där Lantmännen-information - Garanten och märkningar - grupperas tillsammans.

Horisontell fördelning

Alternativet är en horisontell fördelning, där interna märkningar placeras på höger sida.

Storlek på märkning

  • En märkning kan vara lika stor som höjden på Garanten.
  • Vid fler än ett märke, eget eller externt, ska dessa hålla samma storleksförhållande 
  • Minsta storlek är 13 x 13 mm.

Exempel

Exempel - Förpackningar

Två exempel på hur applicering av egen märkning på förpackning.

Exempel - Webb

Exempel på hur märkning kan användas i andra kanaler, här på webben.

Exempel - Dagligvaruhandel

Exempel på hur märkning kan hanteras i andra miljöer och enheter.

Märkning - Överblick befintliga symboler