Hantering av externa märkningar

Till förpackningsdesignen ingår i flera fall användning av externa märkningar med egna direktiv kring storlek och placeringar som måste hanteras i varje enskilt projekt. Ett exempel är Från Sverige-märkningen. 

För hantering av dessa märkningar tillsammans med Lantmännens garant på en förpackning finns ytterligare riktlinjer som måste följas i arbetet. För mer information, vänligen prata med din kontakt på Lantmännen.