Piktogram

Lantmännens piktogram används för att förstärka och tydliggöra kommunikationen kring nyttan av odlingsprogrammet.

Här nedan visas ett exempel på användning av pictogram på baksidan av Kungsörnens vetemjöl.

Lantmännens piktogram

Se övrig infomration om Lantmännens riktinjer för använding av piktogram samt översikt av aktuellt bibliotek. Till Lantmännens piktogram.