Download - Symbol 50%

Download the toolbox with symbol for 50 less climate impact.

CLIMAT & NATURE toolbox.zip

Visa alla

50% lägre klimatpåverkan

På baksidan av mjölet och i samband med beskrivande texter av programmet Klimat & Natur förekommer ett element som stärker programmets positiva inverkan med budskapet "50% lägre klimatpåverkan*".

Användning

Element med skugga
Elementet med skugga används främst på förpackningar och diverse trycksaker där elementet behöver sticka ut från övrig design.

Texten ”*Jämfört med genomsnittlig svensk veteodling 2015” ska alltid förekomma i samband med detta designelement.

Element på förpackning
Elementet bör ligga i anslutning till grafik som beskriver Klimat & Natur i sin helhet. Elementet med skugga används för att ge budskapet så mycket genomslagskraft som möjligt.

Element utan skugga
Elementet utan skugga kan användas på webb och ytor där det är självklart att elementet hör till odlingsprogrammet och inte nödvändigtvis behöver placeras tätt intill övrig info.

Texten ”*Jämfört med genomsnittlig svensk veteodling 2015” ska alltid förekomma i samband med designelementet.