Nedladdningsbara garanter

Det finns olika anpassningar av Garanten, beroende på avsändare och kanal.

Trycksaker och reklam - Koncernen som avsändare

Placeras som avsändare inom Food.

Garant_avs_food_Svenska.zip Garant_avs_food_5språk.zip

Placeras som avsändare inom Non food.

Garant_avs_nonfood.zip

Trycksaker och reklam - PVM som avsändare

Placering tillsammans med produktvarumnärkets logotyp som avsändare.

Garant_food_Sve.zip Garant_food_5språk.zip


Klimatdeklarerat

Symbol och text placeras i befintlig ruta för Garanten.

klimatdeklarerad.zip


På förpackningar

För placering på förpackningens framsida med tillhörande textruta på sida.

 

garant_forpackning_2019.zip


Digitala kanaler

Mall för placering av Garanten på huvudbild.

LM_Garant_Facebookmall.zip