Grafiska objekt, mallar och hjälpmedel som finns tillgängliga kan du ladda ner här. Här finner du material som underlättar att bygga upp kommunikativa enheter som är i linje med vår identitet.


Har du frågor kring hur materialet får användas eller saknar något, kontakta identity@lantmannen.com