Vi är stolta över att presentera Lantmännen Serif och Lantmännen Sans - våra egna typsnitt! Övergången från våra gamla typsnitt kommer att ske succesivt i alla Lantmännens kanaler. 


Typografi

Lantmännens typsnitt

Typografin är en viktig beståndsdel i vår identitet som skapar igenkänning i kommunikationen och vi använder oss därför konsekvent av följande typsnitt:

Lantmannen Serif
utgör den typografiska grunden i vår visuella identitet. Den finns i fyra olika vikter och används i all vår kommunikation i samtliga kanaler.

Lantmannen Sans
Som ett  tillägg till Lantmannen Serif finns Lantmannen Sans som används i andra sammanhang, exempelvis i bildtexter och tabeller samt i korta faktatexter. 
Lantmannen Sans finns i fyra olika vikter.

Ladda ned typsnitten här


Användning

Vi använder alltid versal/gemen text för bästa läsbarhet. Vill du accentuera enstaka ord eller meningar, använd kursiv text eller den blå kickfärgen.

Rubrik
I rubriker används  Lantmannen Bold. 
Stora rubriker ger intryck och är identitetsskapande. Använd korta rubriker.
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 95%
Bokstavsmellanrum: 0
Kerning: Optisk

Mellanrubrik/Ingress
Mellanrubriker och ingresser sätts i Lantmannen Medium. 
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 115%
Bokstavsmellanrum: 0
Kerning: Metrisk

Brödtext
Brödtext sätts i Lantmannen Regular. Spalter är vänsterställda med så få avstavningar som möjligt. 
Utgå från följande inställningar:
Radavstånd: 120%
Bokstavsmellanrum: +5
Kerning: Metrisk

 

  


Färg på rubriker

Våra rubriker ska vara stora och gröna. Vi arbetar också med tvåfärgade rubriker som ett sätt att skapa identitet och igenkänning. När vi ger typografin färg ökar vi mängden grönt i en layout, därför görs även ingresser och mellanrubriker med fördel gröna. 
Tänk på att variera de gröna färgerna. 

  


Microsoft Officemiljö

Vi arbetar uteslutande med våra egna identitetsbyggande typsnitt i Lantmännens egna kanaler.

I officemiljöer där mottagaren inte har Lantmännens typsnitt installerade fungerar Arial i rubrik och Times i bröd som ersättning för Lantmannen Sans och Serif.