Symbol

Vår symbol kallas Grodden

Vår symbol är en stiliserad grodd och har ett starkt igenkänningsvärde.

Symbolen får användas separat utan ordbilden ”Lantmännen” när den inte har rollen som avsändare - t. ex. i en presentation, på profilprodukter eller i vårt skyltsystem.

Ladda ned symbolen här