Utgångsläge:  Vi utgår från den obestrukna kvaliteten Scandia 2000 Vit.