Piktogram

Användning

I vår uppdaterade identitet finns ett stort antal piktogram. De är tänkta att användas för att illustrera ett objekt eller en företeelse. De fungerar också som illustrationsmanér för att ersätta eller komplettera en bild.

Piktogram kan användas kreativt i layout. 
Lantmännens piktogram kan dras upp stort som blickfång i en bild, eller användas för att åskådliggöra ett flöde eller en kedja av händelser. Piktogrammen kan också animeras i till exempel informationsgrafik.

Ladda ned piktogram här.

Lantmännen uppdaterar sitt bibliotek av piktogrammen kontinuerligt. Saknar du någon symbol? Ta kontakt med identity@lantmannen.com 


Användning

Här visas användningsprinciper för våra piktogram. De kan användas med alla färger i den gröna färgskalan samt den sandfärgade bakgrundsfärgen. Piktogrammen kan placeras i en rund tonplatta, i en cirkel eller fritt. Se till att säkerställa kontrast och tydlighet, speciellt då de tvåfärgade pictogrammen används.

 

 


Lantmännens piktogram

Här visas delar av Lantmännens piktogram.

Ladda ned piktogram här.

Verksamheter Lantbruk/MiljöSädesslag/växterR&DDiverse 


 Mat

Människor Maskiner & verktyg 

Ekonomi & kontor