Vår siluett

 

Siluetten

Siluetten är ett identitetselement för Lantmännen som illustrerar kedjan från jord till bord.
Siluetten skapar igenkänning och kan ibland användas för att ersätta bilder och illustrationer, exempelvis i rekryteringsannonser.

Versioner
Varianter av standardversionen kan användas för att skapa variation inom eller mellan olika kommunikationsenheter. Ett antal specialvarianter av siluetten har skapats för de verksamhetsområden som inte är direkt livsmedels- eller lantbruksrelaterade.

Färg och format
Siluettens färg är alltid vår primärgröna. Höjden på siluettens nederdel är normalt 3 n där ”n” motsvarar höjden i n:et i Lantmännen, men kan minskas till 2 n om nödvändigt för att ta mindre höjd.

Användning
Siluetten fungerar bra som avslut i en trycksak eller i en sidfot.

Ladda ner siluetten här.

 

Exempel där siluetten används som grafisk detalj i kontorsmiljö.


Ny grafisk lösning

Vår nya grafiska lösning av den tidigare siluetten bygger på samma grafiska manér som vårt piktogramspråk. Siluetten illustrerar kedjan från jord till bord där de olika stegen har tydliga symboler, som kan varieras efter behov. Användningsområdet är friare än tidigare siluett.

Siluetten och piktogrammen uppdateras kontinuerligt. Saknar du någon symbol, ta kontakt med  identity@lantmannen.com