Lantmännens färgskala

Grönt är vår färg. Vi hämtar vår färgskala där vi kommer ifrån, från fälten och dess färgväxlingar. Intrycket av Lantmännen ska vara grönt, gärna i olika nyanser. Vi utgår från vår primära gröna färg och lägger därefter till ljusare eller mörkare nyanser efter behov.


Lantmännens färgskala

Tillsammans med logotyp och typsnitt är färgskalan det som skapar igenkänning. Lantmännen använder en grön färgskala. Grönt står för många positiva värden som naturlighet, omtanke och harmoni  och grönt ger känslan av en spirande utveckling.

Den gröna färgskalan
All Lantmännens kommunikation baseras på den gröna färgskalan, som består av en grön primärfärg och fem stödjande gröna identitetsfärger.

Funktionsfärger
Den gröna färgskalan kompletteras av tre färger med bestämda funktioner:

  • En blå kickfärg som används t. ex. för att accentuera och lyfta fram ett grafiskt element. Den ska inte användas som bakgrund eller ta över grönt i en layout.
  • En sandfärgad bakgrundsfärg för exempelvis tonplattor.
  • En grå textfärg som kan ersätta 100% svart text där svart text upplevs som alltför kontrastrik mot bakgrunden.

Färger för informationsgrafik
Denna färgskala ska användas för informationsgrafik, inte som primär färg i layout.

 Ladda ned färgbibliotek här


Färgvärden

   

   

 

    


Färgvärden för informationsgrafik

OBS!
Denna färgskala används i första hand till informationsgrafik, inte som primär färg i layout.

 


Transparens

Genom att använda färg med transparens kan vi föra in större gröna ytor i en layout utan att upplevelsen blir platt. Det bidrar också till ett intryck av en layout i olika nivåer - “lager på lager”.

Transparensen skapas genom att tonplattan multipliceras på bilden. Välj en grön färg som gör att bilden framträder samtidigt som kontrast mot texter säkerställs.

Det går också bra att använda en vit tonplatta. Istället för att multiplicera plattan mot en bild ställs opacitetsvärdet ner, anpassa värdet för den aktuella bilden.

 
Användning

Det gröna och spirande intrycket skapar vi genom att kombinera de gröna färgerna med varandra. Se till att säkerställa kontrast och läsbarhet genom att välja färgpar med två eller tre stegs mellanrum i färgskalan. Läs mer om hur du skapar och använder textplattor i avsnittet ”Layout” och se på ”Designelement” eller ”Inspirationsexempel”.