De grafiska byggstenar som presenteras här ligger till grund för vår visuella identitet. Att utgå från samma byggstenar ger ett bättre och tydligare genomslag i vår kommunikation. Här finns några nyheter, men också sådant som känns igen sedan tidigare. En nyhet är en uppsättning piktogram och ny typografi som är specialritade för Lantmännen. Vi har också omarbetat och förtydligat vår färgpalett och våra grafiska former.

Huvudkomponenterna i vår grafiska profil