Sociala medier

Hantering av Garanten i olika kanaler

Garanten presenteras i alla samanhang där våra produktvarumärken kommunicerar. Inom sociala medier är det främst Facebook, Instagram och Twitter vi är aktiva och där vi har direktiv och stöd för användningen.

Direktiv för Instagram, ta kontakt med identity@lantmannen.comGaranten placeras till höger i toppbilden enligt bilden här . Toppbilden visas på olika sätt i Facebook beroende på vilken enhet den visas i.

Ladda ned mallar

Facebook, storlek och placering

Vi utgår alltid från mobilt läge och formatet 16:9. Då säkerställer vi att bilden beskärs som vi vill och att garanten får rätt placering och storlek. Till din hjälp finns en photoshopmall där garanten redan är placerad enligt dessa riktlinjer. Till din hjälp finns en photoshopmall där garanten redan är placerad enligt dessa riktlinjer.

Desktop och mobil