Hantering av Garanten i Sociala medier

Garanten presenteras i alla samanhang där våra produktvarumärken kommunicerar. Inom sociala medier är det främst Facebook, Instagram, Youtube och Twitter vi är aktiva och där vi har direktiv och stöd för användningen.

Profilbild

För att undvika att logotyper klipps i kanalernas fastslagna bildformat och stora variation mellan profilbilder i Lantmännens sociala medier följer vi följande guidelines:

  • Profilbilden ska endast visa produktvarumärkets logotyp, utan payoff eller andra texter.
  • Använd vit bakgrund, såvida inte någon annan bakgrundsfärg eller annat mönster finns i varumärkesmanualen.
  • Logotypens bredd bör vara minst 80% av formatet. 


Exempel som visar när en profilbild kapas av kanalen.

Rätt utformning av Garanten på omslagsbild 

Vi använder den anpassade varianten av garanten i digitala kanaler, av utrymmesskäl. Endast texten "Lantmännen" och placering på höger sida.

Samma anledning gäller för garanten på livsmedelsförpackningar.

Facebook, storlek och placering

I Facebooks omslagsbild bör garanten placeras till höger, enligt bilden nedan. Vi utgår alltid från formatet 16:9. Då vet vi att bilden beskärs på ett bra sätt, oavsett om den visas på mobil eller desktop, och att garanten får rätt placering och storlek.

Här finns en photoshop-mall där garanten redan är placerad enligt
dessa riktlinjer.

 

Desktop och mobil

Beskrivning
För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots beskrivning.

Bilder i flödet
Vi fäller inte in garanten i bilder i flödet eftersom det tar för stor uppmärksamhet från det specifika produktvarumärket.

Men om en produktförpackning syns i en bild ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle.

 

1. Beskrivning "om" Korvbrödsbagaren på Facebook.

2. Gooh!-bild i flöde.

SM_gooh_400x402.jpg

Annons/sponsrad post

I sponsrade poster på Facebook bör garanten vara synlig då den,
till skillnad från organiska poster, hamnar i en annan kontext.

Lodrät annons: 4:5:
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Vertikal annons: 16:9:
Garantens bredd är 1/5 av formatet

Exempel
Sponsrad annons med Garant och caption.

      

Stående annons och händelse på Facebook

Här finns photoshop-mallar där garanten redan är
placerad enligt dessa riktlinjer.

Stående annons: 4:5
Garantens bredd är 1/4 av formatet

Instagram - Garanten i biografi och händelser

Biografi
Texten ”Bra mat från Lantmännen” läggs in i kanalens biografi.

Garanten i en händelse
På Instagram finns det ingen omslagsbild där Garanten kan visas. Därför ska det istället finnas en permanent händelse med en bild på Grodden och texten ”Bra mat” under.

Ladda ner mall för enkel hantering av garanten i bild

          


Exempel Korvbrödsbagarn med fiktiv biografi och permanent händelse.

Bilder i flödet på Instagram

Bilder i flödet
Vi fäller inte in garanten i bilder i flödet eftersom det tar för stor uppmärksamhet från det specifika produktvarumärket. Men om en produktförpackning syns i en bild i flödet ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle.

Se exempel till höger.


Exempel
Gooh!-bild i flöde på Instagram

Annons/sponsrad post på Instagram

I sponsrade poster på Instagram bör garanten vara synlig då den, till skillnad från organiska poster, hamnar i en annan kontext.


Lodrät annons: 4:5:
Garantens bredd är 1/4 av formatet


Vertikal annons: 16:9:
Garantens bredd är 1/5 av formatet

Stående annons: 4:5

Garantens bredd är 1/4 av formatet

Twitter

Biografi och bilder i flödet på Twitter

Biografi
För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots biografi.
Bilder i flödet Vi fäller inte in garanten i bilder i flödet eftersom det tar för stor uppmärksamhet från det specifika produktvarumärket. Men om en produktförpackning syns i en bild ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle.

Se exempel nedan.


Omslagsbild
För att synliggöra koppling till Lantmännen kan Garanten finnas med i omslagsbilden på Twitter.
Följ i övrigt Twitters riktlinjer för omslagsbilder som finns här.

Twitter

Beskrivning
För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen
”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots beskrivning.

Bilder i flödet
Vi fäller inte in garanten i bilder i flödet eftersom det tar för stor
uppmärksamhet från det specifika produktvarumärket.

Undantag: om en produktförpackning syns i en bild ska garanten
alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid
fototillfälle. Se exempel till höger.


1. Kungsörnen bild i flöde
2. Gooh! bild i flöde

Youtube

Beskrivning

För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i beskrivningen under rubriken ”OM”.

Möjligheten att visa Garanten på YouTube är begränsad eftersom formatet på omslagsbilden varierar beroende på
skärmens bredd.

1. Exempel på Kungsörnens Youtube beskrivning. Komplettering med "Bra mat från Lantmännen" saknas.

LinkedIn

Beskrivning
För att synliggöra kopplingen till Lantmännen ska meningen ”Bra mat från Lantmännen” finnas i kontots beskrivning.

Bilder i flödet

Vi fäller inte in garanten i bilder i flödet eftersom det tar för stor uppmärksamhet från det specifika produktvarumärket. 

Undantag: om en produktförpackning syns i en bild ska garanten alltid vara väl synlig. Detta måste då tas hänsyn till vid fototillfälle. Se exempel nedan.

1. Kungsörnen bild i flöde

2. Gooh! bild i flöde