Då använder vi garanten

Garantens syfte är alltid att stödja produktvarumärken inom livsmedelsområdet.

Garant till våra produktvarumärken inom Food

Garantens syfte är alltid att stödja koncernens produktvarumärken och skapa korsbefruktning mellan dem och Lantmännens varumärke. Detta ökar kännedomen om Lantmännen och de värden som Lantmännen är välkända för  vilket bidrar till att  köpintresset för produktvarumärkena ökar hos konsumenterna. Samtidigt exponeras Lantmännen ytterligare och blir mer känt, och därmed ökar värdet av alla medverkande varumärken.

Aktiviteter med Lantmännen/Bra mat som huvudavsändare utvecklas av eller i samarbete med GF Kommunikation & Varumärke. I centrala samkampanjer och beroende på media/enhet, kan både den vanliga och den förlängda Garanten med produktlogotyper användas.

Om budskapet i marknadskommunikationen inte naturligt kan kopplas till ”Bra mat” använder vi inte Garanten. Detta gäller också  om den t.ex. skapar en upplevelse av dubbla avsändare, tar uppmärksamheten från kommunikationens/produktvarumärkets huvudbudskap eller visuellt konkurrerar med produktvarumärket samt i en antal andra speciella fall.  

Läs mer längre ner på sidan.

Garant till våra produktvarumärken inom Non-food

Vi arbetar med samma varumärkesstrategi och använder i stort samma grafiska lösning för non-food, och främsta skillnaden ligger i avsaknaden av formuleringar kring "Bra mat".

För varje varumärke sker individuella anpassningar utifrån respektive varumärkesplattform i ett samarbete med Avd Kommunikation och Varumärke.

För mer information kontakta identity@lantmannen.com

Garanten som avsändare 

När Lantmännen är avsändare i kommunikation mot konsument används en variant av garanten som en avsändare, istället för Lantmännens logotypen. Beroende på ämne i kommunikationen (mat eller icke mat) används garant med texten "Bra mat från Lantmännen" eller enbart "Lantmännen".

 

Garanten bör undvikas

 • När budskapet handlar om något som inte naturligt kan kopplas till Lantmännens position och/eller ”Bra mat”. Då blir ju Garanten bara förvirrande för kunden.
 • När slutbudskapet i t.ex. en film handlar om att kunden ska gå in på produktvarumärkets egen webbsajt, facebook eller liknande. Då är det viktigaste att få kommunikationen att fokusera på just detta och inget annat
 • När Garanten skulle få en sådan placering att det inte blir någon begriplig visuell koppling mellan produktvarumärket och Garanten. Vi vill ju inte förvirra konsumenten
 • Garanten kan uppfattas som egentlig avsändare av kommunikationen. Produktvarumärket ska ju vara hjälten
 • När produktvarumärket exponeras tillsammans med andra externa varumärken i en och samma kommunikationsenhet/spot/aktivitet. Det blir för många varumärken.
 • När det är ett produktsammarbete med externa varumärken - Vi kan endast ta ansvar för våra egna produkter. Samarbeten kan ske på många sätt, t.ex:
  • ingrediens från ett känt varumärke i någon av våra produkter
  • samkampanj
  • mässa/event
  • sponsring

Ta gärna kontakt med David – david.lundgren@lantmannen.com – om du har frågor eller vill ha stöd i utvecklingsarbetet.

Om du har frågor om Lantmännens centrala kommunikation kring Bra mat så kan du kontakta Mark Robinson – mark.robinson@lantmannen.com


Minsta tillåtna storlek är en bredd på 31 mm.

Olika utföranden för olika tillfällen

Garanten består av tre komponenter:


1. Knappen    2. Flaggan    3. Textbudskapet

Knappen är placerad ovanpå flaggan med skugga, medan textbudskapet är placerat i flaggan. Flaggan är liggande, vänster- eller högerställd, och får inte vändas upp och ner.
När garanten används tillsammans med produktvarumärken ska fliken alltid peka inåt mot bärarens/enhetens mittlinje, oavsett om garanten används på en förpackning, annons, roll-up eller annan enhet.

Minsta tillåtna storlek är en bredd på 31 mm.