Garanten på non-food förpackningar

Kommunikationskoncept för non-food anpassas efter respektive varumärke/produkt. Vi arbetar med samma varumärkesstrategi (Lantmännen som en garant bakom våra produkter) och använder samma grafiska lösning, med individuella anpassningar utifrån respektive varumärkesplattform.

För riktlinjer kring storlek och placering, se livsmedelsförpackningar.

För mer information kontakta identity@lantmannen.com