Garantens övergripande riktlinjer för svensk och nordisk marknad


Notera: Det kan finnas förpackningstyper där dessa regler är svåra att applicera. Vid dessa specifika tillfällen gäller det att hitta den bästa möjliga lösningen med hjälp av riktlinjerna i det här underlaget. I samtliga fall där reglerna inte kan tillämpas görs en genomgång med David Lundgren på Kommunikation och Varumärke för godkännande.

Här kan du ladda ner Garanten

 

Primär lösning 

Garantens band förlängs runt förpackningen och hänger ihop med textrutan som placeras på den intilliggande sidan. Är det inte möjligt att placera textrutan på intilliggande sidan delas band och ruta upp och vi använder en sekundär lösning. Markeringen på bandet visar var Garanten ska högerjusteras mot förpackningens kant när bandet förlängs.

  1. Garanten placeras ALLTID på framsidan i det övre högra hörnet på förpackningen.
  2. Garantens storlek förhåller sig alltid till förpackningens storlek och inte till varumärkesdesignen.
  3. Garantens band ska förlängas och knytas samman med textrutan.


Exempel på Garanten på förpackningar, primär lösning En påse har utökat friyta på grund av otydliga eller limmade kanter.

 Kartong har tydliga kanter att förhålla sig till.

Liggande format med limmad kant. Placering anpassas tillsammans med layout. I fall där det primära utgångsläget frångås, ska en avstämning med David Lundgren på Marknad och Varumärke göras för godkännande.

Förpackningstorlekar

Förpackningarna i ett högsmalt format och kan delas in i tre olika storlekar; små-, mellan- och stora. Indelningen utgår alltid från förpackningens bredd.

Det kan finnas en del förpackningstyper där regelverket kan bli svårt att tillämpa, vid dessa specifika tillfällen gäller det att hitta den bästa möjliga lösningen med hjälp av riktlinjerna i det här underlaget.

Primära storleksförhållanden: 
Små förpackningar <–100 mm = Garanten är 21 mm bred.
Mellan förpackningar 100–150 mm = Garanten är 26 mm bred.
Stora förpackningar 150–200 mm = Garanten är 31 mm bred.På plastpåsar ökas friytan från överkant med hänsyn till förpackningstyp.

Friyta

Höjden på Garantens band kallas friyta. Om avståndet mellan Garanten och förpackningens logotyp/varumärke är mindre än friytan ligger de för nära varandra. Eller avstånd från förpackningskant.

Om detta är fallet ska förpackningens logotyp/varumärke minskas ned eller flyttas så att både Garanten och avsändare får plats.

 

På plastpåsar ökas friytan från överkant med hänsyn till förpackningstyp.Garanten placeras på förpackningens övre högra hörn. Avståndet till kant ska vara friytan ovan.

Vid påsar med otydliga eller limmade hörn ökas friytan. Säkerställ konsenvent placering för förpackningstypen.

 

Garantens placering

 

Primär placering

Placering från förpackningens 
överkant = friytan

 


 

Sekundär 1a.
Av exempelvis förpacknings- eller trycktekniska skäl kan ibland bandet inte förlängas. Då delar vi istället upp Garanten och textrutan.

Sekundärt alternativ - uppdelade element

På vissa förpackningstyper är utrymmet begränsat så Garant och textruta inte kan sitta ihop. Då får man separera dem.

Garanten placeras som vanligt  på förpackningens framsida i toppen av högra hörnet och textrutan placeras på sidan eller baksidan. När Garanten och textrutan måste separeras av utrymmesskäl ska även textrutan ha en knapp med grodden i anslutning.

Typografi Storleksförhållandet mellan brödtext och rubrik i textrutan är 20%. Vi utgår alltid efter brödtexten, eftersom den är satt i den minsta storleken.

Sätts brödtexten i 7,3 pt blir rubriken 8,76 pt, det vill säga 20% större.

Minsta storlek 5 pt. Detta för att säkerhetsställa läsbarheten. 

Typsnitt:

  • Lantmännen Serif Bold/Medium för rubriker
  • Lantmännen Sans för brödtext
  • Texten är alltid negativ vit.


Sekundär 1b
Viktigt att tänka på är att Lantmännentexten är tydlig, ligger på framsidan och inte smiter runt hörnet och hamnar på sidan av förpackningen.

Sekundära alternativ

Alternativ utformning av Garanten - uppdelade element

Förpackningstyper utan distinkt kant, exempelvis limmade påsar, har en speciell variant av Garanten för att få ett mjukare och mer naturligt avslut på bandet.

Högra delen av bandet förlängs runt hörnet och slutar på sidan av förpackningen. Änden på bandet får ett pilformat slut istället för att kapas helt rakt. Hur långt bandet förlängs är upp till varje enskild förpackning då det alltid finns olika mycket utrymme att nyttja.

 

Den här lösningen kan användas på mycket små förpackningar med väldigt litet utrymme. Då utgår den separata textrutan. Vi utnyttjar det förlängda bandet och placerar där en kortare informationstext. Bandet får även ett mjukt avslut.


 Exempel sekundär 1b
Många av förpackningarna som Garanten placeras på är mjuka med har “runda” hörn utan en distinkt kant att placera Garanten mot. Finns då ingen plats för textruta i anslutning finns risk att det ser konstigt ut.

Mjuk förpackning

  

Om Garantens band högerlinjerar med högerkanten av förpackningsritningen, finns risken att den försvinner in på sidan och blir otydlig när förpackningen fylls upp. Särskilt viktigt är att hela texten ”Lantmännen” på Garanten syns tydligt på framsidan.

I detta exempel använder vi oss av sekundärgarant 1b. Dock är det helt öppet att använda sig av den variant av Garant som lämpar sig bäst.
Maxi-Garanten

Maxi-Garanten är en utökad textruta som används för att väva samman produktens historia med Lantmännens budskap till en helhet. Denna kan användas på baksidan av en förpackning.

Text och detaljutformning utvecklas i samarbete med Lantmännen Kommunikation och Varumärke.Här visas olika exempel med Garantens placering i övre högra hörnet. Storleken på Garanten är antingen 21, 26 eller 31 mm, beroende på förpackningens bredd.

Exempel

Garantens bredd 18 mm. Förpackningens bredd 72 mm.

 

  

Garantens bredd 26 mm. Förpackningens bredd 143,5 mm.

 

Garantens bredd = 31 mm. Förpackningens bredd = 192 mm.