Propotioner med produktvarumärke som avsändare

Våra produktvarumärken är avsändare i deras kommunikation. Garanten har en fast placering beroende på enhet, för att kopplingen mellan varumärkena ska bli tydlig.


Garanten får aldrig ha en bredd som är mindre än 31 mm.

 

Vid kommunikation av produktvarumärken kring Bra mat

  • Garanten får aldrig förekomma på en enhet utan att också produktvarumärkets logotyp finns där
  • Garanten har en fast placering i vänster nedre kant.
  • Storleken ska motsvara 1/4 eller större av enhetens bredd.
  • Det finns specialregler för stora, höga/smala och breda/låga format. Garantens placering i höjdled

Minsta avstånd från flaggans nedre kant till enhetens botten = flaggans höjd.Minsta storlek (31 mm) används när 1/4 av formatbredden blir mindre än 31 mm.

Garantens storlek

Storleken på Garanten ska motsvara 1/4 av enhetens bredd.Storleken på Garanten ska motsvara 1/4 av enhetens bredd.

 Garantens placering.

Garanten har en fast placering i nedre vänster kant.Minsta storlek används när 1/4 av formatbredden blir mindre än 31 mm.

Undantag för pluggannonser

Garanten har en fast placering i nedre vänster kant.Garantens bredd: 1/4 av den totala bredden

Exempel där Garanten appliceratsFör god läsbarhet av text i garanten kan avsteg från 1/4-regeln göras vid udda och extremt små eller stora format.

Exempel banner