Proportioner som avsändare för koncernen

När garanten används som en avsändare placeras den som en sådan på enheten. Primärt i nedre högra hörnet eller centralt på enheten. I kommunikationen med konsument används garanten istället för Lantmännens logotyp som avsändare.


Storleken på Garanten ska motsvara 1/3 av enhetens bredd.

Garantens placering

I dessa fall ersätter Garanten logotypen och har en fast placering
i nedre höger kant.

Garantens placering i höjdled

Minsta avstånd från flaggans nedre kant till enhetens botten = flaggans höjdGaranten används som avsändare och har en fast placering i nedre höger kant.

Minsta tillåtna storlek används när 1/3 av formatbredden blir mindre än 31 mm.

 

Undantag för pluggannonserGaranten ersätter logotypen och 1/3-reglen frångås.

Övriga undantag

I undantagsfall vid udda format kan avsteg från 1/3-regeln och minsta-format-regeln göras. Detta tillämpas då formatet i kombination med ovan nämnda regler gör att garanten blir oproportionerligt liten eller stor. Här handlar det om sunt förnuft och gott omdöme för att känslan skall bli den samma.

Banner: 980 x 120 px. Garantens bredd: 1/8 av totala bredden

Roll-up: 85 x 210 cm
 Läs mer om roll-ups under Mässor/Event. Storleken på Garanten ska motsvara 1/3 av enhetens bredd.

Exempel där Garanten applicerats